KKK — arene koos meiega!

Kuidas toimub outsourcing?

 • Valime esitatud ülesande täitmiseks pädevad töötajad olemasolevate töötajate hulgast või meie andmebaasist
 • Sinu projekti juhib vastutav juht-koordinaator, kes kontrollib töötajate tööd määratud kriteeriumite alusel
 • Meie vormistame töötaja tööle, maksame talle töötasu, arvestame maksusoodustused ja hüvitised. Sina saad soovitud tähtajaks valmis ärilahenduse

Milles seisneb töötajate outsourcingu/outstaffingu eelis?

Outsourcing on üldiselt atraktiivsem kui traditsiooniline palkamine. Protsessi asjatundliku ülesehituse korral vähendavad firmad püsikulusid ja lahendavad oma olulisi personaliprobleeme.

 • Maksukoormuse alanemine
 • Võimalus teha koostööd professionaalidega ilma neid püsivatel alustel tööle võtmata (eriti siis, kui see pole majanduslikult tasuv)
 • Vastutusala on selgelt piiratud täiendavate garantiide andmisega
 • Optimeeritud tööaeg
 • Paljud korralduslikud küsimused lahendatakse tõhusamalt
 • Lisaks on outsourcingu põhimõttel töötajad motiveeritumad ja paremini ettevalmistatud kui palgatud töötajad

Millised on teenuse keskmised hinnad?

Outsourcingu ja eriti outstaffingu teenuste hind sõltub paljudest faktoritest ja on igal juhtumil erinev. Need faktorid on näiteks:

 • Tegevusvaldkond, mille raames outsourcingu teenuseid osutatakse;
 • Perioodi pikkus, milleks leping sõlmitakse (mida pikem lepinguperiood, seda soodsamad on tavaliselt tellijafirmale pakutavad tingimused);
 • Regioon, kus outsourcingu või outstaffingu teenuseid osutatakse;
 • Tööprotsesside keerukus;

Võta meiega ühendust, et saaksime arvutada teenuste hinna ja tingimused just sinu firmale ning meie spetsialistid teevad detailse arvestuse ja pakuvad sulle optimaalse lahenduse.

Kui firma tellib outsourcingu ja outstaffingu teenused, siis kes maksab töötajate eest maksud?

Vastavalt Euroopa Liidu tööseadusandlusele on maksude tasumise kohustus firmal, mis on töötajad seaduslikult tööle võtnud. Kui sinu firma tellib meilt outsourcingu teenuse, jääb maksude tasumine meie kohustuseks nagu ka kõik personali tööle vormistamisega seonduvad ülesanded. Seejuures on oluline mõista, et meie töötajate töötasult makstavad maksud sisalduvad teenuse hinnas tellijafirmaga sõlmitud lepingu alusel ja makstakse G-kontode kaudu.

Millised lepingud sõlmitakse töötajate outsourcingu ja outstaffingu puhul?

 • Otsene tööjõurendi leping sõlmitakse Tellija ehk sinu ja Täitja ehk meie vahel.
 • Kolmepoolne kokkulepe sõlmitakse Tellija ehk sinu, Täitja ehk meie ja Vahendaja OrganizedFlex B.V., vahel, kes on meie töötasuarvestuse agent.
 • Kliendile antakse juurdepääs DigiOflex CRM-süsteemile, millest ilmneb aktuaalne teave kõigi projektide, renditud töötajate, maksuarvestuste, lubade, tööaja, palgateatiste jne. kohta.