ÜHENDUSTESSE KUULUMINE

Ühenduse eesmärk on edendada seadusandluse arendamist tööjõurendi ning töötasu ja maksude valdkonnas, mis omakorda suurendab nõudlust nende teenuste järele ning toimib põhimõttel, et mida rohkem on tõest teavet teenuse ja vastastikuste arvelduste kohta töötajatega, seda usaldusväärsemana teenus tundub ja seda paremini see sobib võimalikele teenuse kasutajatele, kui on tagatud kõigi vajalike tasude maksmine
LPDAA on World Employment Confederation-Europe liige.