KORRUPTSIOONIVASTANE VÕITLUS

STAFFRENT juhtkond toetab korruptsioonivastast võitlust ning teostab äritegevust ausalt ja läbipaistvalt. Me ei aktsepteeri ebaseaduslikke variante klientidele, tarnijatele ja töötajatele tasumisel, samuti keelame ja välistame kõik korruptsiooni vormid, kaasa arvatud altkäemaksu võtmine ja väljapressimine.

KINGITUSED

STAFFRENT töötajad ei võta kunagi vastu ega paku sobimatuid isiklikke kingitusi või raha vastutasuna positiivse otsuse või ärilise eelise eest. Toodete või teenuste tellimise korral lepime kokku maksetingimused ning maksete tegemisel järgime alati lepingut.   Ärikulud, mis on seotud reisimisega, kanname alati ise.

MAKSUDE TASUMISE LIHTSUSTAMINE

STAFFRENT keelab abistamisteenuste eest tasumise (mitteametlikud maksed tavapärase rutiinse töö eest, mille firma pidi / võis saada seaduses määratud viisil. Järgime korruptsioonivastase võitluse seadusi riikides, kus töötame.